Poliwhirl ได้ร่วมเป็น Sporser จัดงานผู้บริหารแม่บ้านแห่งประเทศไทย จัดขึ้น วันที่ 28 เมษายน 2560 โดยทาง เราได้นำผลิตภัณฑ์ และสาธิตการใช้งาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน
ซึ่ง งานนี้นับเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในแบรน Poliwhirl เป็นครั้งแรก ทางเรามีความยินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คุณภาพ และประโยนชน์ของผลิตภัณฑ์ Poliwhirl ให้แก่ผู้บริโภคที่สนใจ และต้องการ ผลิตภัฑณ์ในการซีกรีดแบบครบวงจร